pd15a-vật tư bơm

Vật tư bơm màng PD15A

Hãng: Ingersollrand – Mỹ
Hàng có sẵn trong kho với số lượng lớn.

Mô tả sản phẩm

Vật tư bơm màng PD15A

pd15a-vật tư bơm

Vật tư bơm màng PD15A gồm có:

STT

Tên hàng hóa

Số chi tiết/ Mã hiệu

ĐVT

SL/1 bơm

PHỤ KIỆN BƠM MÀNG PD15A-AAP-AAA
 1 Bộ KIT phần lỏng
Chi tiết 01 bộ gồm có
21 Bệ đỡ 95825-A cái 4
22 Bóng của bơm 95826-A cái 4
7 Màng bơm 96166-A cái 2
19 Vòng đệm kiểu chữ O 95992 cái 4
70 Miếng đệm tâm bơm 95843 cái 2
144 Vòng đệm (3/16” x 1-1/4”) Y186-50 cái 2
175 Vòng đệm (3/32” x 13/16”) Y325-114 cái 2
180 Vòng đệm bằng đồng 94098 cái 4
174 Gioăng (đường kính 1/8″x1/2″) Y325-202 cái 2
Túi mỡ bôi trơn  FML-2 94276 túi 1
2 Bộ phận trung tâm  Bộ 1
Chi tiết 01 bộ gồm có
43 Vấu tiếp đất 93004 cái 1
68 Nắp chụp khí 95822-1 cái 1
69 Nặp chụp khí 95822-2 cái 1
131 Vít M10x1.5 95934 cái 4
180 Vòng đệm bằng đồng 94098 cái 4
195 Đai ốc M10x1.5 93010 cái 4
3 Vỏ bơm/Cổng kết nối Bộ 1
Chi tiết 01 bộ gồm có
5 Nắp chụp phía trên 95819-3 cái 2
6 Tấm ốp màng bơm 95819-3 cái 2
9 Tấm ốp nhỏ Y13-8-T cái 2
14 Vít M14x2 95883 cái 2
15 Tấm ốp thân bơm 95821 cái 2
60 Cổng đầu vào 95828-[1] cái 1
61 Cổng đầu ra 95827-[1] cái 1
63 Chốt Y17-127 cái 2
4 Bộ phận ngoài Bộ 1
Chi tiết 01 bộ gồm có
26 Vít (M10 x 1.5) 95844-1 cái 8
27 Bu lông (M10 x 1.5) 95896-1 cái 20
29 Đai ốc M10x1.5 95879-1 cái 20
5 Các bộ phần trung tâm bộ 1
Chi tiết 01 bộ gồm có
1 Trục 95824 1
70 Miếng đệm 95843 2
144 Vòng đệm (3/6″x1-1/4″) Y186-50 2
175 Gioăng (3/32″ x 13/16″) Y325-114 2
6 Bộ kít phần khí
Chi tiết 01 bộ gồm có
101 Thân bộ chia khí 95888 Cái 1
103 Ống lót 95823 Cái 1
105 Vít M6 x 1 95991 Cái 4
107 Tấm đệm 95840 Cái 2
111 Van trượt pittông 95835 Cái 1
118 Trục truyền động 95839 Cái 2
121 Măng sông 95123 Cái 2
132 Miếng đệm dưới 96170 Cái 1
133 Vòng đệm 1/4″ Y117-416-C Cái 3
134 Vít M6x1 95887 Cái 4
135 Van chia khí 95942-1 Cái 1
136 Nắp chụp đầu cuối 95941 Cái 1
137 Miếng đệm 95844 Cái 1
138 Nắp côn 3/16” x 1-5/8” Y186-53 Cái 1
139 Nắp côn 3/16” x 1-1/8” Y186-49 Cái 1
140 Vật chèn van 95838 Cái 1
141 Tấm đệm van 95837 Cái 1
166 Miếng đệm dưới 96171 Cái 1
167 Pit tông 67164 Cái 1
168 Gioăng 3/32” x 5/8” 94433 Cái 2
169 Nắp côn 1/8” x 7/8” Y240-9 Cái 1
170 Ống bọc ngoài pít tông 94081 Cái 1
171 Gioăng 3/32” x 1-1/8” Y325-119 Cái 1
172 Gioăng 1/16” x 1-1/8” Y325-22 Cái 1
173 Gioăng 3/32” x 1-3/8” Y325-123 Cái 2
174 Gioăng 1/8” x 1/2” Y325-202 Cái 2
176 Núm cao su dẻo 95845 Cái 2
181 Trục chốt Y178-52-S Cái 4
200 Miếng đệm trên 96172 Cái 1
201 Bộ giảm ồn 350-568 Cái 1
233 Tấm đệm bộ chia khí 95832 Cái 1
70 Miếng đệm tâm bơm 95843 Cái 2
144 Nắp côn (3/16” x 1-1/4”) Y186-50 Cái 2
175 Gioăng 3/32” x 13/16”) Y325-114 Cái 2
180 Vòng đệm bằng đồng 94098 Cái 4
Túi mỡ bôi trơn  FML-2 94276 túi 1
7 Bộ chia khí của bơm 637390-3 bộ 1

PD15A-vật tư bơm màng