pd30a-accessories-02

Vật tư bơm màng PD30A

Hãng: Ingersollrand – Mỹ
Hàng có sẵn trong kho với số lượng lớn. Cam kết giao hàng trong vòng 24 giờ

Vật tư gồm có
[1] Màng bơm: Chi tiết số 7; mã hiệu 94091-A (số lượng 2 cái/1 bơm)
[2] Bóng bơm: Chi tiết số 22; mã hiệu 94103-A  (số lượng 4 quả/1 bơm)
[3] Bệ đỡ quả bóng: Chi tiết số 21; mã hiệu 94104-A (số lượng 4 quả/1 bơm)
[4] Bộ chia hơi (Major valve): Mã hiệu: 637374-2 (1 bộ/1 bơm)
[5] Bộ service Kit phần lỏng (Gồm gioăng, phớt, …phần lỏng)
[6] Bộ service Kit phần khí (Gioăng, phớt, núm cao su dẻo,.. cho bộ chia khí)