pd20a-accessories-01

Vật tư bơm màng PD20A

Hãng: Ingersollrand – Mỹ
Hàng có sẵn trong kho với số lượng lớn. Cam kết giao hàng trong vòng 24 giờ.

  • Thông tin sản phẩm

 

TT Tên hàng hóa Số chi tiết/ Mã hiệu ĐVT SL/1 bơm
  1 BỘ KÍT PHẦN LỎNG  637309-XA
Chi tiết 01 bộ gồm có
1 Bệ đỡ (cối bi) 94328-A Cái 4
2 Bóng (Bi) 93358-A Cái 4
3 Màng bơm 94329-A Cái 2
4 Vòng đệm kiểu O, 1/8” x 3-5/8” 94356 Cái 4
5 Miếng đệm tâm bơm 94100 Cái 2
6 Vòng đệm 3/16” x 1-3/8” Y186-51 Cái 2
7 Vòng đệm 1/8” x 1/2” Y325-202 Cái 2
8 Vòng đệm 3/32” x 1” Y325-117 Cái 2
 9 Túi mỡ bôi trơn loại FML-2 94276 túi 1
  2 BỘ PHẬN TRUNG TÂM  Bộ 3
Chi tiết 01 bộ gồm có
1 Vành đệm gia cố 96503 cái 2
2 Nắp chụp kín 94324-1 cái 1
3 Nặp chụp kín 94324-2 cái 1
4 Vít M10 x 1.5 94531 cái 4
5 Gioăng 3/32” x 1” Y325-117 cái 2
6 VỎ BƠM / CỔNG KẾT NỐI Bộ 3
Chi tiết 01 bộ gồm có
1 Ốp màng bơm 96503 cái 2
2 Tấm đệm 93065 cái 2
3 Vít 5/8” – 18 x 2-1/2” Y5-111-T cái 2
4 Tấm ốp thân bơm 94325 cái 2
5 Cổng đầu vào 94327-[3] cái 1
6 Cổng đầu ra 94326-[3] cái 1
7 Chốt bịt cổng đầu vào Y17-128 cái 2
   3 BỘ PHẬN NGOÀI Bộ 1
Chi tiết 01 bộ gồm có
1 Vít  (M10 x 1.5 – 6g x 34 mm) 94409-1 cái 8
2 Vít (Bu lông) (M10 x 1.5 – 6g x 45 mm) 94990-1 cái 16
3 Đai ốc 94992-1 cái 16
   4 CÁC PHẬN CHUNG Bộ 1
Chi tiết 01 bộ gồm có
1 Trục 94358 cái 1
2 Bộ phận nối đất 93004 cái 1
3 Gioăng cao su 94100 cái 2
4 Vòng đệm 3/16” x 1-3/8” Y186-51 cái 2
5 Vòng đệm 0.406” i.d. x 0.031” thick 94098 cái 4
   5 BỘ KÍT PHẦN KHÍ Bộ 3
Chi tiết 01 bộ gồm có
1 Thân bộ chia khí 94028 cái 1
2 Ống lót 94092 cái 1
3 Vít M6 x 1 95887 cái 4
4 Van trượt pittông 95651 cái 1
5 Trục truyền động 94083 cái 2
6 Măng sông 94084 cái 2
7 Cút nối 90° lắp bộ giảm ồn 94860 cái 1
8 Vít 1/4” Y29-42-S cái 2
9 Miếng đệm dưới 94099 cái 1
10 Vòng đệm 1/4″ Y117-416-C cái 3
11 Vít M6x1 96358 cái 4
12 Vỏ Van chia khí 96334-1 cái 1
13 Ốp dưới bộ chia khí 96335 cái 1
14 Gioăng 1/16” x 2” Y325-32 cái 1
15 Nắp côn 3/16” x 1.792” 95966 cái 1
16 Nắp côn 3/16” x 1-1/4” Y186-50 cái 1
17 Vật chèn van 95650 cái 1
18 Tấm đệm van 95659 cái 1
19 Gioăng 3/32” x 1-1/16” Y325-118 cái 1
20 Gioăng 1/8” x 1/2” Y325-202 cái 2
21 Gioăng đệm 94026 cái 1
22 Pít tông 67164 cái 1
23 Gioăng 3/32” x 5/8” 94433 cái 2
24 Nắp côn 1/8” x 7/8” Y240-9 cái 1
25 Ống bọc ngoài pít tông 94081 cái 1
26 Gioăng 3/32” x 1-1/8” Y325-119 cái 1
27 Gioăng 1/16” x 1-1/8” Y325-22 cái 1
28 Gioăng 1/16” x 1-3/8” Y325-26 cái 2
29 Gioăng 1/8” x 1/2” Y325-202 cái 2
30 Núm điều tiết 94102 cái 2
31 Gioăng 95666 cái 1
32 Miếng đệm trên 95665 cái 1
33 Bộ giảm ồn 67213 cái 1
34 Tấm đệm bộ chia khí 96336 cái 1
35 Ốc vít M6x1 95991 cái 2
36 Vòng đệm 96344 cái 1
37 Gioăng 1/16” x 7/32” Y325-5 cái 1
38 Gioăng 1/8” x 5/8” Y325-204 cái 1
39 Gioăng 1/8” x 7/8” Y325-208 cái 1
40 Túi mỡ bôi trơn loại FML-2 94276 túi 1
  6 BỘ CHIA KHÍ 637374-2 bộ 1