cảm biến đếm chu kì bơm màng

Cảm biến đếm chu kỳ bơm màng

Mô tả sản phẩm

Cảm biến đếm chu kỳ bơm màng

cảm biến đếm chu kì bơm màng

Ứng dụng:

– Giám sát chu kỳ vận hành của bơm màng.

– Đưa tín hiệu điều khiển về Bộ điều khiển bơm.

– Sử dụng trong công tác định lượng theo mẻ: Công nghiệp hóa chất, thực phẩm….

Cảm biến giám sát lưu lượng bơm màng (Cycle sensor)

– Cảm biến chu kỳ của ARO sử dụng để biết chính xác bơm màng đã vận hành bao nhiêu chu kỳ để lên kế hoạch bảo trì sửa chữa.

– Có thể được dùng để theo dõi tốc độ chu kỳ chỉ báo tốc độ lưu lượng qua bơm.

– Cung cấp tín hiệu điện và các thiết bị khác cần thiết để thu thập, lưu trữ hoặc thao tác dữ liệu

Models

[1] Mã hiệu 67386: PD03P-X-X, PD05P-X-X-B, PD07P-X-X, PD05R-X-X-B, PD07R-X-X

[2] Mã hiệu 67390: PD10P-X, PE10P-X, PD10E-X, PD10R-X, PE10R-X, PD15P-X, PE15P-X, PD15E-X, PD15R-X, PE15R-X

[3] Mã hiệu 67391: PD20P-X, PE20P-X, PD20R-X-B, PE20R-X-B, PD30R-X-C, PE30R-X-C

[4] Mã hiệu 67392: PD10X-X, PE10X-X, PW10A-X, PD15X-X, PE15X-X

[5] Mã hiệu 67393P: D20X-X-B, PE20X-X-B, PF20X-B, PP20X-X, PD30X-X-C, PE30X-X-C, PP30X-X

[6] Mã hiệu 67169: 6661AX-X-C, 66615X-X-C, 6662AX-X-C, 666100-X-C, 666150-X-C