diaphragm-failure-detection-01

Cảm biến báo lỗi màng bơm

Mô tả sản phẩm

Cảm biến báo lỗi màng bơm

diaphragm-failure-detection-01

Cảm biến báo lỗi màng bơm giúp phát hiện rò rỉ, cảnh báo màng ngăn bị rách thông qua cảm nhận sự hiện diện của chất lỏng trong khoang khí của máy bơm.

* Bơm màng thân nhựa cổng 1/4″; 3/8″; 1/2″; 3/4″

– Reg. Duty: 67237;

– ATEX, NEC, CEC: 96270-2 (Qty: 2) & 97414 (Qty: 1)

* Bơm màng thân kim loại cổng 1/2″; 3/4″

– Reg. Duty: 67237;

– ATEX, NEC, CEC: 96270-2 (Qty: 2) & 97414 (Qty: 1)