vật tư bơm bột

Vật tư Bơm bột khí nén

Vật tư bơm bột khí nén

Phụ tùng cho bơm màng chuyên dụng bơm bột ARO-Mỹ

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

Vật tư Bơm bột khí nén

Phụ tùng cho bơm màng chuyên dụng bơm bột hãng ARO-Mỹ

vật tư bơm bột

Mã phụ tùng chuyên dụng:

– Mã: 637397 Động cơ khí nén PP10A.

– Mã: 637401-XX Vật tư phần khí bơm màng PP10A

– Mã: 637421 Động cơ khí nén bơm PP20A

– Mã: 637421 Động cơ khí nén PP30A

– Mã: 66312 Phụ kiện cấp khí cho bơm gồm bộ lọc điều áp và 5′ ống dẫn khí.

– Mã: 67183-1 Ông hút bột  kèm bộ kết nối và 10′ dây nối đất.

– Mã: 637421 Bộ kít sửa chữa phần khí

– Mã: 637303-XX bộ KIT sửa chữa phần lỏng cho bơm PP30A

– Mã: 637309-XX bộ KIT sửa chữa phần lỏng cho bơm PP20A

– Mã: 94091 Màng bơm; 94103 bóng bơm, bệ đỡ 94104-A bơm PP30A

– Mã: 94329-A Màng bơm; 93358-A bóng bơm, bệ đỡ94328-A bơm PP20A

– Mã: 94329-A Màng bơm; 93358-A bóng bơm, bệ đỡ94328-A bơm PP10A